06 21633127 info@vestingfietsen.nl
Adres: Vestingfietsen
Woudseweg 49
5275 JJ Den Dungen
Routebeschrijving
Menu

Privacy Statement

Vestingfietsen & varen, geregistreerd bij de KvK onder nummer 62572776 respecteert de privacy en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt
behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens om op basis van de met u gesloten overeenkomst onze diensten zo
gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en leggen zo min mogelijk digitaal vast.
Vestingfietsen & varen gebruikt deze gegevens om haar diensten te kunnen leveren: het
onderhouden van contact daarover en om deze te kunnen factureren.
Klanten hebben te allen tijde recht op inzage van hun gegevens en altijd de keuze deze
gegevens te (laten) corrigeren, aanvullen of verwijderen.
Hiervoor kan men een verzoek indienen via het volgende emailadres info@vestingfietsen.nl
Vestingfietsen & varen zal elk verzoek binnen 72 uur verwerken.
Daarnaast kunnen klanten verzet aantekenen tegen het gebruik van hun gegevens.
Ze hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens


https://autoriteitpersoonsgegevens.nl